"Els Habitants del Bosc" has started!

1:38 Yoko Kataoka 0 Comments

Many thanks for your visit to the opening event, 
it has started very well and will remain open till 9th of june.
It is an exhibition where japanese culture can be enjoyed with various senses.
I hope to have even more and more visits!

Moltes gràcies per la vostra visita a la inauguració, 
aquesta exposició ha començat molt bé i romandrà oberta fins el 9 de juny.
Crec que és una exposició on es pot gaudir cultura japonesa amb varis sentits.
Espero tenir encara més i més visites!

for more info / per + info: http://elshabitantsdelbosc.carbonmade.com/

↑ ↓ Exhibition opening / Obertura de l'exposició
↓ Kenji Miyazawa's poetry lecture / lectura de poesia de Kenji Miyazawa
↓Keiko Chonan (japanese florist) arranged wild flowers for this special occasion.
Keiko Chonan (florista japonesa) ha arranjat flors silvestres per l'ocasió.

 ↑↓ Menu of forest, macrobiotic cuisine by Toshie Nagashima
Menú del bosc, cuina macrobiòtica per Toshie Nagashima

↑Akashi Gallery, I feel like being in Japan, 
very peaceful and natural space in the heart of Barcelona.

Akashi Gallery, em trobo com si fos al Japó, 
un espai natural i molt tranquil al cor de Barcelona.

Special thanks to Lluís, Tina & Toru, Toshie, 
Keiko, Sachiko & Quim for your great collaboration!!

0 comments:

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.